Uusi alaselkäkivun Käypä hoito suositus!

Alaselkäkipu on yksi yleisimmistä sairaspoissaolojen syistä. Vuositasolla alaselkävaivat aiheuttavat yhteiskunnalle 119,8 miljoonan euron laskun (vuonna 2012) ja suunta on viime vuosina ollut kasvava.

Alaselkäkivun Käypä hoito -suositus on päivitetty syyskussa 2014. Käypä hoito suosituksessa alaselkäkipu jaetaan akuuttiin (alle 6 viikkoa kestänyt), subakuuttiin (yli 6 vkoa) ja krooniseen (yli 3kk) kipuun. Eri vaiheissa hoidon suositukset hieman poikkeavat toisistaan. Tärkein viesti kuitenkin on, että liike on lääkettä kaikissa kivun vaiheissa. Vuodelepo ei ole suositeltavaa missään kivun vaiheessa vaan liike kivun sallimissa rajoissa.

Uuden suosituksen mukaan aktiivinen kuntoutus tulee aloittaa VIIMEISTÄÄN jos selkäkipu on pitkittynyt 6 viikon mittaiseksi. Kuntoutksen tulee olla kiinteä osa hoitoketjua ja tähdätä työhon paluuseen. Moniammatillinen kuntoutus nopeuttaa työhön paluuta, lyhentää sairaspoissaoloja ja vähentää koettua haittaa.

image014

Fysioterapeutin valvonnassa terapeuttiinen harjoittelu nopeuttaa työhön paluuta

Terapeuttinen harjoittelu, jonka tehoa lisätään asteittain vähentää kipua ja nopeuttaa työhön paluuta. Parhaat tulokset saadaan kun tämä yhdistetään työpaikkainterventioon. Kroonisessa vaiheessa asteittain lisätty harjoittelu vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä. Harjoittelulla voidaan myös ennaltaehkäistä alaselkäkivun uusiutumista.

Kroonisessa alaselkäkivussa sähkökipuhoidosta  (TENS) ja akupunktiosta voi olla apua kivunhoitoon. Akupunktio voi helpottaa myös lyhytkestoisesti toimintakykyä. Asteittain lisätty terapeuttinen harjoittelu on kuitenkin avainasemassa kroonisen selkäkipupotilaankin toimintakyvyn palauttamisessa ja vähentää sairaspoissa oloja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että aktiivinen kuntoutus / fysioterpia kuuluvat erittäin kiinteänä osana nykyaikaiseen alaselkäkivun hoitoon. Ohjeet oikeanlaiseen terapeuttiseen harjoitteluun saat asiantuntevalta fysioterapeutiltasi!

Fysio Center Ajanvaraus p. 0143100775 (Jyväskylä, Petäjävesi, Lievestuore, Korpilahti)

Lähde: Alaselkäkivun Käypä hoito suositus