Fysioterapeuttiset ryhmät

PILATES

Auron Pilates sopii kaikille liikkujille, mutta erityisesti kuntoutujille sekä kuntoutuksen jälkeiseen jatkoharjoitteluun.

Jos kehossa ilmenee kipua tai jäykkyyttä, kertoo se yleensä kehon tukilihasten aktivoitumisen ongelmasta. Tukilihaksissa ei välttämättä ole riittävästi voimaa tai kestävyyttä tukea liikettä, jolloin kehon tuki- ja liikuntaelinrakenteet kuormittuvat virheellisesti.

Pilatesharjoittelulla harjoitetaan kehon syvien lihasten aktivointia, ryhtiä, voimaa ja kestävyyttä. Harjoittelun avulla voidaan saada kaikesta liikkumisesta ja erilaisten staattisten asentojen ylläpitämisestä (pitkään istuminen, seisominen ym.) turvallisempaa, tehokkaampaa ja miellyttävämmän tuntuista.

PILATESHARJOITTELUN TAVOITE

Pilatesharjoittelu on kehon syvien, ryhtiä ylläpitävien lihasten aktivoimista ja vahvistamista sekä samalla liikkuvuusharjoittelua. Harjoitteiden avulla ryhdin ja asentojen aistiminen ja hallinta on helpompaa. Liikkeet suoritetaan hitaasti ja samassa tahdissa oman hengityksen kanssa. Aloittelevaa liikkujaa saattaa hämmästyttää kuinka pieni liike voi olla haastava ja vaativa, kun se suoritetaan oikein ja keskittyen. Pilatesharjoittelun perusperiaatteet ovat koko ajan läsnä harjoittelussa: keskittäminen, kontrolli, hengittäminen, virtaus, tukeutuminen, pidennys ja kehotietoisuus. Pilatesharjoittelun positiivisena seurauksena lihastasapaino palautuu ja kehon kuormitus normalisoituu.

PILATESRYHMÄN KESTO JA RYHMÄN KOKO

Pilatestunnilla ryhmäkoko on pieni (maksimissaan 10 henkilöä), jotta ohjaaja pystyy harjoituksen aikana antamaan yksilöllistä palautetta ja tarvittaessa korjaamaan liikkeitä. Liikkeet tehdään jokaiselle sopivalla tasolla, jotta jokainen hyötyisi harjoittelusta omalle keholleen parhaalla mahdollisella tavalla. Harjoitus kestää noin tunnin ja ryhmä kokoontuu kerran viikossa.

NISKALENKKI

TytötPainot

Niskalenkki on tarkoitettu niska-hartiaseudun, olkapään ja rintarangan ongelmista kärsiville henkilöille. Päänsärky, hartiaseudun kiputilat, yläraajojen puutumis- ja kipusäteilyongelmat sekä yläselän kivut ovat tyypillisiä oireita, joiden helpottamiseksi ryhmä on kehitetty.

NISKALENKKIRYHMÄN TAVOITE

Niskalenkin tavoitteena on lisätä osallistujien tietämystä siitä, miten ryhdin muuttuminen sekä liikkuvuuden ja

lihasvoimien heikentyminen vaikuttavat erilaisten oireiden syntyyn. Tieto motivoi harjoittelemaan tehokkaammin ja sitä kautta saavuttamaan parempia tuloksia.

Ryhmässä opetellaan vahvistamaan niskan, hartiaseudun ja ylävartalon oikeata asentoa tukevia lihaksia ja lisäämään rintarangan liikkuvuutta kullekin osallistujalle sopivilla harjoitteilla. Harjoitteet vahvistavat myös tärkeimpiä keskivartalon lihaksia, jotka vaikuttavat lantion ja rangan asennon hallintaan. Turvalliset lihasvenytykset kuuluvat myös ohjelmaan.

Kuuden viikon aikana lihaskestävyys ei vielä ehdi kehittyä; tavoitteena onkin luoda turvalliset edellytykset osallistujien Niskalenkin jälkeiselle harjoittelulle. Osallistujat saavat jokaisella ryhmäkerralla kirjalliset ja kuvalliset kotiharjoitusohjeet, joita on tarkoitus suorittaa välipäivien aikana sekä ryhmän loputtua.

Ryhmätapaamisten aikana voidaan pohtia osallistujien esille tuomia ongelmia: niskalle ja hartiaseudulle sopivat nukkumisasennot, oikeat lukemisasennot jne.

NISKALENKIN KESTO JA RYHMÄN KOKO

Niskalenkki kestää kuusi viikkoa. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa tunnin kerrallaan. Ryhmään otetaan maksimissaan kahdeksan henkilöä. Tämä takaa yksilöllisen ohjauksen ja kullekin sopivien harjoitteiden valitsemisen.

Niskalenkkiä ohjaa vain virallisen Niskalenkki-ohjaajakoulutuksen saanut fysioterapeutti.

Tervetuloa oppimaan uutta ja vähentämään niskan ja hartiaseudun kiputiloja Niskalenkki-ryhmään!

 

SELKÄVOITTO

pilatesryhmä

Selkävoitto on tarkoitettu kaikille selkäkivuista ja selkäperäisistä alaraajaongelmista kärsiville. Erityisesti kroonisista ja/tai toistuvista alaselkäongelmista kärsivät ja esim. nikamasiirtymäpotilaat hyötyvät Selkävoitosta. Myös välilevyvauriopotilaat voivat aloittaa harjoittelun Selkävoitossa heti akuutin kipuvaiheen lievityttyä. Selkävoitto sopii myös selän kuntoutukseen selkäoperaatioiden jälkeen.

SELKÄVOITTO-RYHMÄN TAVOITE

Selkävoitto-ryhmän tavoitteena on lisätä osallistujien tietämystä selän toiminnasta sekä lihastasapainon ja ryhdin merkityksestä erilaisten oireiden syntyyn. Tieto motivoi harjoittelemaan tehokkaammin ja sitä kautta saavuttamaan parempia tuloksia. Tavoitteena on myös selän luonnollisen, hyvän asennon löytäminen sekä selän hallinnan ja tukilihasten aktivoiminen.

Selkävoitossa opetellaan syvien selkärankaa ja lantiota tukevien lihasten aktivaatiota ja niiden yhteistoimintaa yhdessä pinnallisten, ns. liikuttajalihasten kanssa. Harjoittelu etenee progressiivisesti tukilihasten yhteisaktivaation opettelusta toiminnallisiin harjoituksiin. Kuuden viikon aikana lihaskestävyys ei vielä ehdi kehittyä; tavoitteena onkin luoda turvalliset edellytykset osallistujien Selkävoiton jälkeiselle harjoittelulle. Osallistujat saavat jokaisella ryhmäkerralla kirjalliset ja kuvalliset kotiharjoitusohjeet, joita on tarkoitus suorittaa välipäivien aikana sekä ryhmän loputtua.

Ryhmätapaamisten aikana voidaan pohtia osallistujien esille tuomia ongelmia: alaselälle sopivat työskentelyasennot, oikeat istuma-asennot jne.

SELKÄVOITTO-RYHMÄN KESTO JA RYHMÄN KOKO

Selkävoitto kestää kuusi viikkoa. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa tunnin kerrallaan. Ryhmään otetaan maksimissaan kahdeksan henkilöä. Tämä takaa yksilöllisen ohjauksen ja kullekin sopivien harjoitteiden valitsemisen.

Selkävoittoa ohjaa vain virallisen Selkävoitto-ryhmäohjaajakoulutuksen käynyt fysioterapeutti.

Tervetuloa vähentämään selän kiputiloja ja opettelemaan selän hallintaa Selkävoitto-ryhmään!