Fysio Center Eesti

Fysio Center Eesti on tööheaolu parandamisele keskenduv füsioteraapia ettevõte Soomest. Meie eesmärk ja missioon on terve, õnnelik ja end tööl hästi tundev töötaja, kes on tööandjale väärtuslik vara.

Tööheaolusse panustamine on tööandjale strateegiline valik, mille kaudu on pikemas perspektiivis võimalik säästa raha. On välja arvutatud, et üks päev haiguslehel maksab tegemata tööna ettevõttele u. 350€. Seega, vähendades haiguspäevade määra ja panustades töötajate tervisesse, võime saavutada suurt majanduslikku kasu. Tööheaolusse panustamine on ettevõttele odavam kui haiguspäevade tõttu kaotatud tulu.

Pakume oma klientidele ulatuslikku töötajate heaolu ja tervisliku seisundi kaardistamist. Kaardistamise viime läbi digitaalse küsimustiku abil ja selle eesmärgiks on välja selgitada, milliseks hindavad töötajad oma füüsilist ja psüühilist tervist. Lisaks saame teada, millised on töötajate tervist puudutavad valikud ja mida nad tööandjalt ootavad. Küsimustiku tulemusena koostame tööandjale kokkuvõtte, mis kajastab nii töötajate üldist rahulolu ettevõttega kui ka töötajate oma hinnangut füüsilisele ja vaimsele tervisele. Küsimustiku vastuste põhjal koostame ettevõttele tööheaolu strateegia ja konkreetsed soovitused kuidas töötajate heaolu tulevikus parandada.

Iga töötaja, kes küsimustikule vastab saab soovi korral individuaalse kokkuvõtte ja soovitused oma tervise parandamiseks. Pakume ka individuaalset, interneti teel läbi viidavat füsioterapeudi konsultatsiooni, mille jooksul vestleme antud töötajaga teda puudutavatest terviseprobleemidest ja pakume välja viise kuidas olukorda parandada.

 

Ettevõtte kalleim vara – terved töötajad II

Fysio Center korraldab koostöös SportEst Liikumistervise innovatsiooni klastriga

Kolmapäev 25. oktoober kl. 9.45 – 15.30 Audentese

Spordigümnaasiumi, Tondi 84, aula.

Loe edasi siit

Ettevõtte kalleim vara – terved töötajad II

 

 

 

 

 

Eelmised sündmused:

Fysio Center korraldab koostöös SportEst Liikumistervise innovatsiooni klastriga 11. aprillil 2017 tööheaolu seminari. Seminar toimub Tallinnas ja seminari ettekannete teemadeks on: pikaajalise istumise mõju meie kehale, praktilised näited töötajate heaolusse panustamisest ettevõtte Volvo Estonia näitel, ennetava tervisestrateegia välja töötamine ja selle majanduslik kasu ettevõttele.

Lisaks on osalejatel võimalik tutvuda ergonoomiliste abivahenditega, mõõta veresuhkrut, kolesterooli, pigistusjõudu ja tutvuda partnerite väljapanekutega. Põhjalikuma info seminari kohta leiate lähiajal lehekülgedelt www.fysiocenter.fi ja www.sportest.eu. Olete seminarile oodatud!

Registreerimine seminarile ”Ettevótte kalleim vara – terved töötajad” on nüüd avatud! Seminar toimub 11. aprillil Tallinnas Audentese Spordigümnaasiumis.

Tutvu seminari päevakavaga siit: http://sportest.eu/et/node/495.

Pressiteade ja -kutse 10.04.2017:

Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST kutsub töötajate terviseedenduse seminarile

Teretulemast!